Frigjøring fra Skam: Å Finne Selvfølelse & Kraft

Mange bærer en følelse av skam som får oss til å føle oss bedømt, udugelige og håpløse. Vi har internalisert denne skammen fra tidligere erfaringer og ytre påvirkninger. Vi har strevet hele livet for å unnslippe denne følelsen i hå om å endelig kunne akseptere oss selv som gode nok.

Skammen forstyrrer sinnet vårt og får oss til å føle oss konstant mindreverdige og hjelpeløse. Vi er fanget i en tilstand hvor vi alltid føler at vi ikke er gode nok, uansett hva vi gjør. Denne byrden er tung å bære. Siden vi tror at det er noe galt med oss fortsetter vi å lytte til skammen og den kritiske stemmen som bekrefter våre feil og mangler.

Skammen fører oss til å være opptatt av andres meninger og forventninger. Vi sammenligner oss kontinuerlig med hva som er akseptert og forventet av oss. Vi tror at det er vår utilstrekkelighet som er grunnen til at vi føler skam og uro. Men skammen har ingenting å gjøre med hvem vi er i øyeblikket. Skammen har vært med lenge og den har holdt oss tilbake fra å være oss selv hele tiden. Dessverre påvirker vi også hverandre gjennom våre misforståelser om skam.

Når vi dømmer oss selv og andre basert på skammen, mister vi følelsen med kreativiteten, livsånden og de veiledende impulsene som finnes i oss. Når vi fokuserer på ytre faktorer, mister vi kontakten med vår indre kraft. Vi blir som roboter uten jording, alltid på vakt og klare til å reagere på frykt og skam for å unngå krise. Det skjer en mobilisering av krefter for å gjenopprette harmoni og kontroll, og vi føler oss presset og mister energien. Stress og frykt kan ikke være bærekraftige drivkrefter på lang sikt.

Når vi opplever dårlig behandling og følelsen av å bli kontrollert, kan det utløse sinne som en naturlig reaksjon. Sinne tar vare på kraften vår og beskytter oss. Når vi ikke er klar over følelsen av sinne, kan det føre til oppgitthet og kraftløshet. Det kan være fordi sinne er blitt uviktig som barometer, fordi det føles som det ikke nytter å si ifra eller at det ikke er rom for vår stemme. Da kan vi føle oss fanget og ute av stand til å handle i samsvar med våre ønsker.

Når sinne kanaliseres konstruktivt og i samsvar med livet, kan det være en kraftfull drivkraft som gjenoppretter flyt, motivasjon og troen på oss selv. Ved å si ifra for oss selv og ta vare på våre behov, kan vi handle i tråd med våre verdier. Vi kan bruke sinne til å opprettholde vårt eget rom og skape et tilfredsstillende miljø for oss selv.

Handlinger basert på forventninger eller frykt for dom vil aldri være bærekraftige. De vil føre til en mangel på kontakt med vår indre kilde. For å opprettholde en bærekraftig drivkraft må handlingene våre komme fra en indre motivasjon og autentisitet. Vi må være i kontakt med vårt eget indre kompass, våre verdier og ønsker.

Når vi opplever å være frie fra ytre forventninger og dom, oppdager vi en tilstand der kreativiteten blomstrer. Vi blir en kanal for vår unike kreativitet, og handlingene våre kommer fra ekte glede og overskudd. Vi handler ikke lenger ut fra frykt eller behovet for bekreftelse, men fra en indre ro og tillit til oss selv.

Når vi lever i harmoni med vår kreative energi der livet i oss selv kan flyte fritt, oppdager vi at stress og frykt ikke lenger er våre drivkrefter. Handlingene kommer da naturlig og uanstrengte. Vi blir gjenforent med vår indre kraft til å skape det gode livet vi ønsker.

Skammen kan lure oss, men når vi tar den på alvor og ser hva den egentlig er, kan vi lytte bortenfor tankene og følelsene som holder oss fanget. Der kan vi høre den indre stemmen som kommer fra kilden til vår kreativitet og handlingskraft.

Det er mulig å omfavne vårt sanne selv som i opprinnelsen er fri fra ytre forventninger og dom. I denne friheten oppdager vi den uendelige kraften vi besitter til å skape en god verden for oss selv som er i harmoni med vår opprinnelige natur. Vi kan ta plass i oss selv, i vår frie ville natur. Oppdage den kreative kraften som alltid har ligget i oss, før skammen la seg over.

Bilder: DALL·E Cosmic Dream

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.