Hvem er jeg?

3p coaching Aug 19, 2019

Min kreative prosess i dette øyeblikket.

 

Se om du kan lytte innover i deg selv og kjenne at du inni deg har en kreativ prosess pågående hele tiden, et uendelig hav av en kreativ energi som tar form i tanker og følelser. Helt fra du ble født til du dør. Alle mennesker har det. Det er altså universelt. Som tyngdekraften.

Uten kreativ prosess, ingen opplevelse av virkelighet.

 

Ingen tanke, ingen opplevelse.

Ingen bevissthet, ingen opplevelse.

Ingen kilde eller drivkraft, ingen opplevelse.

3 prinsipper: tanke, bevissthet og livskraft.

 

Selv de gangene du føler deg 100% sikker på at det du opplever er omstendighetene dine, er det ikke sånn. Som for eksempel at et annet menneske er sint på deg, og du kan kjenne følelsen av at sinnet kommer mot deg og treffer deg midt i magen, eller du føler kanskje redsel, svimmelhet eller du blir sint?

Det er ikke omgivelsene du føler, for både redsel, svimmelhet og sinne er mulige reaksjoner, og du føler bare en av dem. 

Det er ikke omstendighetene, det er din kreative prosess, som pågår inni deg. Det er deg akkurat nå. Livet i deg som kommer til uttrykk. Det skjer en kommunikasjon og reaksjon i hver celle i kroppen, og det kan oppleves som en kjedereaksjon startet av omstendigheten.

Men det er ingen fast kjede som kan reagere. Prosessen i oss som skaper den opplevelsen vi har er en dynamisk prosess, og vil alltid være annerledes. Det er en universell sannhet at; for hver øyeblikk er du en annen. Alltid i endring. Det er det som er naturlig. I kreative prosesser skapes noe nytt.  

 

Jeg er.

Jeg tenker, derfor føler jeg. 

Jeg er et menneske med bevissthet, derfor opplever jeg min virkelighet. 

Jeg er født med en kreativ kilde som alltid gjør opplevelsen ny og spennende. Endring er min naturlige tilstand. 

 

Derfor gir det ikke mening å beskrive min personlighet som NOE. Jeg kan være alt. 

 

Jeg er min kreative prosess i øyeblikket. 

Jeg er. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.